ธุรกิจของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในแบบลำดับชั้นแม่เหล็กวน

เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง จะมีการใช้มอเตอร์จากไฟฟ้าจากภายนอก  และในส่วนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตรงกันข้ามกับมอเตอร์ ใช้แรงจากข้างนอกหมุนขดลวด ตัดกับสนามแม่เหล็ก เกิดแรงเขยื้อนกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำขึ้น ไฟฟ้าที่ได้เป็นกระแสตรง โดยมีแต่ด้านบวกเพียงอย่างเดียว ส่วนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฟ้ากระแสสลับจะ ผิดแผกแตกต่างจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสไฟตรง เป็น เครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฟ้ากระแสสลับมีวงแหวนลื่น มีรูปร่างเป็นวงแหวน 2 วง เมื่อขดลวดหมุนตัวจะเป็นเหตุให้ได้กระแสไฟวิ่งกลับไปกลับมาในวงจร จึงเรียกว่าไฟกระแสสลับ

ไฟฟ้าสลับในแบบขั้นแม่เหล็กหมุน จะใช้วิธีหมุนขั้วตัวดึงดูดที่อยู่บนเพลา เป็นเหตุให้เส้นแรงตัวดึงดูดตัดผ่านขดลวดทองแดงที่พันติดอยู่บนเปลือก ทำเอาเกิดแรงกระตุ้นกระแสไฟฟ้าบนปลายขดลวดทองแดง แบบนี้ไม่จำต้องมี Slip Ring พร้อมด้วยแปรงถ่าน เพื่อนำแรงกระตุ้นกระแสไฟฟ้าไปใช้งาน อย่างไรก็ดีมีแปรงถ่านและ Slip Ring ต่อกับขดลวดทองแดง ที่ผูกอยู่บนแกนตัวดึงดูด เพื่อที่จะใช้สำหรับป้อนกระแสตรงไปเลี้ยงขดลวดทองแดง สำหรับจัดทำความแรงของสนามไฟฟ้า

กระแสไฟสลับในแบบไร้แปรงถ่าน มีการทำงานออกเป็นส่วนๆ โดยขอยกตัวอย่าง Automatic Voltage Regulator (A.V.R.) หมายถึงชุดคุมแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ประโยชน์ผลงานให้คงที่ ซึ่งเป็นการทำงานสั่งการ อย่างอัตโนมัติ แนวคิดบริหารของ A.V.R. เป็นการชักนำไฟฟ้ากระแสสลับที่เกิดจาก Stator Coil มากลายเป็นกระแสตรง จ่ายเข้า Exciter Field Coil โดยจำนวนไฟฟ้ากระแสตรงจะมีการกำกับให้มากหรือน้อยตามสถานการณ์ของแรงกระตุ้นไฟฟ้าจาก Stator Coil โดยดำเนินต่อไปอย่างโดยอัตโนมัติ มีระบบ 1 เฟส และ ระบบ 3 เฟส  หรือ 3 เฟส 4 สาย แบ่งตามนั้นออกไป ซึ่งจริงๆแล้วนั้นจักมีหลายชุดตามความพอประมาณ